Ako ne pronađete odgovor na neko od pitanja, potrebno je ispuniti web formular dostupan ovdje.

Moram li biti u samoizolaciji nakon ulaska u Republiku Hrvatsku?
Ne. Mjera samoizolacije se više ne određuje svim putnicima na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku. Moguće ju je odrediti samo pojedincima za koje se graničnom kontrolom utvrdi da su bili u kontaktu s osobom oboljelom od COVID-19.
Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku granična policija uručuje letak s uputama i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojih se treba pridržavati idućih 14 dana.

Ušao sam u Republiku Hrvatsku prije 9.5.2020. i određena mi je samoizolacija. Moram li još uvijek biti u samoizolaciji?
Sve mjere samoizolacije koje je odredila granična policija su obrisane 9. svibnja 2020.
Međutim, osobe kojima je određena samoizolacija prije 9.5.2020. moraju poštivati upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 14 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku.

Koju dokumentaciju moraju pokazati hrvatski državljani na graničnom prijelazu prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ako nemaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj?
Hrvatski državljani kao i članovi njihove obitelji koji nemaju hrvatsko državljanstvo ne moraju dokazivati uvjete ulaska u Republiku Hrvatsku i za ulazak im je dovoljna putovnica ili osobna iskaznica.

Strani sam državljanin i posjedujem nekretninu ili plovilo. Koju dokumentaciju moram pokazati na graničnom prijelazu kako bi mi se omogućio ulazak u Republiku Hrvatsku?
Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku potrebno je pokazati vlasnički list, kupoprodajni ugovor ili drugu dokumentaciju iz koje proizlazi da ste vlasnik nekretnine ili plovila. U tom slučaju omogućit će se ulazak Vama i članovima Vaše uže obitelji.

Strani sam državljanin, imam nekretninu u Republici Hrvatskoj i išao bih urediti kuću nakon dužeg vremena. Može li sa mnom ući i moja supruga i djeca i moram li nakon ulaska ići u samoizolaciju?
Vaša supruga i djeca, kao članovi obitelji, mogu ući s Vama u Republiku Hrvatsku.
Samoizolacija nije potrebna, već se tijekom boravka u Republici Hrvatskoj morate pridržavati Preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (razmak minimalno 1,5 m, izbjegavanje rukovanja, bliskog kontakta i slično).

Državljanin sam države članice EU/EGP i idem u Republiku Hrvatsku na službeni sastanak. Imam djevojku državljanku EU s kojom sam u vezi četiri mjeseca i koja bi usput išla sa mnom. Što mi treba za ulazak u Republiku Hrvatsku i može li djevojka ići sa mnom?
Vama će biti omogućen ulazak u RH te trebate posjedovati poziv za poslovni sastanak gospodarskog subjekta u Republici Hrvatskoj.
Vaša djevojka trenutno nema uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku osim ako se poziv ne odnosi i na nju.

Ja sam državljanka države koja nije članica EU/EGP, suprug je državljanin Republike Hrvatske, zbog cjelokupne situacije oko COVID-19 živimo razdvojeno već dva mjeseca, mogu li ući u Republiku Hrvatsku i posjetiti supruga?
U cilju spajanja obitelji omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku.
Na graničnom prijelazu je potrebno predočiti dokumentaciju iz koje je nedvojbeno vidljivo da ste supruga hrvatskog državljanina, npr. vjenčani list.

Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP, imam reguliran boravak u Republici Hrvatskoj i radnu dozvolu, mogu li ući kako bih nastavio raditi, obzirom da zbog COVID-19 tvrtka dva mjeseca nije radila? Treba li mi propusnica do radnog mjesta?
Imate uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku, a što se tiče propusnica one više nisu potrebne.

Državljanin sam države koja nije članica EU/EGP, majka mi je jučer umrla u Republici Hrvatskoj, mogu li doći na pogreb?
Omogućit će se dolazak na pogreb.
Na graničnom prijelazu predočite dokaz da se radi o smrtnom slučaju te ste dužni bez zadržavanja doći do mjesta ukopa te se također odmah nakon pogreba vratiti natrag u BiH.
Prilikom boravka u RH morate se pridržavati Preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (razmak minimalno 1,5 m, izbjegavanje rukovanja, bliskog kontakta, korištenje maske u zatvorenom prostoru i slično).

Državljanin sam države koja nije članica EU/EG, bolujem od teške bolesti te imam zakazan pregled u KBC Zagreb (Rebro). Imam svu dokumentaciju i poziv bolnice za pregled, mogu li ući u RH kako bih obavio pregled?
Omogućit će se ulazak u RH zbog ozbiljnih i neodgodivih zdravstvenih razloga, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije na graničnom prijelazu.

Državljanin sam države članice EU/EGP i imam rezerviran turistički smještaj u Republici Hrvatskoj, koju dokumentaciju moram posjedovati za ulazak u RH?
Potrebno je predočiti potvrdu rezervacije smještaja u smještajnom objektu.
Potvrda rezervacije smještaja u smještajnom objektu uključuje:

  • potvrdu rezervacije smještaja svih pružatelja usluge smještaja/sve vrste smještaja
  • ugovor o zakupu u kampu
  • ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma
  • potvrda o rezervaciji za vez u luci nautičkog turizma
  • vaucher putničke agencije i dr.

Izvor teksta i fotografije: https://www.koronavirus.hr/