Opći uvjeti poslovanja

 

Mrežna stranica https://www.travelis.hr/ može se koristiti za privatnu uporabu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni.

Molimo kupca/posjetitelja da pažljivo pročita ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja Internet stranice u svrhu ostvarivanja kupnje brošure ili dobivanja informacija o pojedinoj brošuri.

Korištenjem mrežne stranice https://www.travelis.hr/ zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, kupac/posjetitelj potvrđuje kako je upoznat s ovim Općim uvjetima korištenja te kako je s istima suglasni. U postupku kupnje, tražit će se Vaša suglasnost s ovim Uvjetima te kupnja bez prihvaćanja uvjeta neće biti moguća. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

Opće odredbe

Ove predugovorne obavijesti i opći uvjeti poslovanja odnose se na obavijesti za kupce i opće uvjete poslovanja mrežne trgovine (u daljnjem tekstu: Webshop) trgovačkog društva Travelis j.d.o.o., i čine sastavni dio potrošačkog/prodajnog ugovora koji se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača smatra ugovorom sklopljenim na daljinu. Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti ( Opći uvjeti poslovanja) u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge.

Značenje pojmova:

Korisnik – posjetitelj web stranice https://www.travelis.hr/

Gost korisnik– neregistrirani kupac

Registrirani korisnik – registrirani posjetitelj Web stranice – kupac, može pristupiti i ostalom sadržaju na https://www.travelis.hr/ te davati svoje komentare ( ukoliko je omogućeno)

Kupac/potrošač – korisnik koji kupuje proizvod

Prodavatelj (davatelj usluge) je trgovačko društvo:

Travel Info Service jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Margečan, Ulica Breznice 28, 42242 Radovan

Hrvatska – Croatia

Skraćeni naziv društva: Travelis j.d.o.o.

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Varaždinu

Temeljni kapital: 10,00 kn, uplaćen u cijelosti

MB: 4989414 OIB: 24858875751

PDV ID: HR24858875751

IBAN: HR56234000911109, Privredna banka Zagreb (PBZ)

Swift code: PBZGHR2X 

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Sandra Vincek – osnivač/prokurist

Sandro Petar Vincek – direktor

Trgovačko društvo Travelis j.d.o.o. posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 

Komunikacija omogućena: info@travelis.hr

Kupac /potrošač/ koji kupuje putem ove internetske trgovine (Korisnik i Gost korisnik) može biti samo fizička punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba ili pravna osoba koja uredno posluje.

Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koje je naveo za potrebe korištenja usluge Internet stranice, odnosno kupnje.

Webshop omogućuje kupnju robe (u daljnjem tekstu: proizvod) putem Internet trgovine na Internet stranici https://www.travelis.hr/

Cijene proizvoda izražene su u kunama (kn), a trošak poštarine/dostave uključen je cijenu. Važeće su one cijene i ostale pogodnosti koje su na snazi na dan ispostavljanja narudžbe. Važeći je izvorni račun koji primate prilikom plaćanja odnosno dostave na temelju općih uvjeta objavljenih na ovoj stranici i potvrđenih prilikom obrade narudžbe, osim kod pretplate gdje nakon narudžbe primate važeći predračun. Narudžba/ugovor sklapa se na hrvatskom, engleskom ili na njemačkom jeziku. Sklopljeni ugovor pohranjuje se u Informacijsko-opskrbnom središtu Travelis j.d.o.o.

Robu dostavljamo sa zaliha, osim u slučaju predbilježbi kada je dostavljamo odmah po primitku na skladište, o čemu kupca obavještavamo prilikom same izrade i ispostavljanja narudžbe.

Ako je pošiljka oštećena u transportu te su oštećenja vidljiva molimo da takvu pošiljku kupac ne preuzme već kontaktira Službu za kupce (odaberite link za više podataka) kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

Pridržavamo pravo da iznimno (djelomično) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima kada nam na zalihama ponestane naručenih brošura ili ostalih proizvoda, ako kod kupca utvrdimo povećani rizik plaćanja, ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili ako je došlo do očite pogreške u cjeniku. U svim tim i sličnim slučajevima odmah ćemo obavijestiti kupca, dopisom ili e-poštom, o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.

Svoje upite, komentare, pritužbe i prigovore kupac može poslati pisanim putem, putem e-pošte ili Kontakt obrasca direktno sa web stranice (https://www.travelis.hr/kontakt/). 

Prodavatelj će odgovoriti pisanim putem na prigovor potrošača u roku od 10 radnih dana od dana primitka prigovora. Evidenciju o uloženim prigovorima prodavatelj će čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

PLAĆANJE

 • MASTERCARD
 • MAESTRO
 • VISA
 • VISA ELECTRON
 • DINERS
 • V-Pay
 • UNION PAY
 • DISCOVER
 • TRANSAKCIJSKI RAČUN 

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

 

 

DOSTAVA

We Ship Worldwide

Proizvode iz naše internet trgovine dostavljamo putem kurirske službe HP (Hrvatska pošta). Sve zaprimljene narudžbe biti će obrađene u roku od 24 sata, a pošiljka će nakon obrade biti dostavljena u roku od 3 radna dana na području Republike Hrvatske odnosno do 5 radnih dana na otoke. Proizvodi koji se isporučuju u ostale zemlje Europe biti će dostavljeni u roku od 7 radnih dana. Dostava u ostale zemlje svijeta biti će izvršena u roku od 21 radni dan. 

U rokove prijenosa/uručenja pošiljaka ne ubraja se:

 1. dan prijma pošiljke (D)
 2. vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja
 3. vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Hrvatske pošte
 4. neradni dani i dani kada se ne obavlja uručenje poštanskih pošiljaka
 5. vrijeme trajanja carinskog postupka u odredišnoj zemlji.

Dostava je besplatna.

Cijena dostave za B2B kupce ovisi o količini naručenih proizvoda i izračunava se u prethodnoj komunikaciji.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA / POVRAT ROBE

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od primitka predmeta kupoprodaje o čemu je, prije isteka navedenog roka, dužan pisanim putem, obavijestiti prodavatelja kako bi se navedeni raskid mogao smatrati valjanim.

Kupac snosi izravne troškove povrata robe i odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Knjige ili druge proizvode treba vratiti u stanju u kakvom su bili u trenutku isporuke, u originalnoj odnosno prodajnoj ambalaži te upakirane u za to predviđene kartonske pakete odnosno u transportnu ambalažu.

Ambalažom se smatra svaki proizvod bez obzira na prirodu materijala od kojeg je izrađen ili je korišten za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, i to od prodavatelja do kupca.

Ako kod povrata robe Travelis j.d.o.o. zaprimi od strane kupca oštećenu originalnu ambalažu ima pravo umanjiti iznos koji je dužan vratiti kupcu zbog zahtijevanog jednostranog raskida ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača povrat plaćenoga iznosa izvršit ćemo nakon što zaprimimo povrat artikla koji mora biti najkasnije 14 dana od dana izjave kupca o jednostranom raskidu ugovora.

Kod narudžbi koje se sastoje od više dijelova (npr. brošura, cestovna karta, karta regije…) potrebno je vratiti cijeli komplet.

Ako kupac plati cjelokupni ili djelomičan iznos prilikom preuzimanja paketa i nema drugih dugovanja prema Travelis j.d.o.o., vraćamo ukupan iznos uplate na tekući račun kupca. Ako kupac ima dugovanja prema Travelis j.d.o.o. po drugim narudžbama umanjit ćemo ukupno dugovanje prema Travelis j.d.o.o. za vrijednost uplaćenoga iznosa vraćenog proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat isključen je u slučajevima za: 

Povrate nakon 14 dana od dana primitka paketa tj. dana slanja raskida ugovora

Oštećene artikle i tehničku robu gdje su oštećenja nastala nakon preuzimanja paketa

Tehničku robu koja nema originalnu ambalažu te sve popratne sadržaje i dijelove koje proizvod sadrži

 

 

Ugovor o nabavi revija i periodičnog tiska

Audio i video zapise ili računalne programe – otpakirane ili otvoren sigurnosni pečat osim ako je riječ o neispravnom proizvodu.

Zapečaćenu robu koja zbog higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave; kao što su kozmetički proizvodi te dodaci prehrani.

Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Uz povrat je potrebno poslati ispunjeni obrazac (odaberite link za otvaranje obrasca) i nasloviti na adresu: Ulica Breznice 28, Margečan,42242 Radovan, Hrvatska.

KORIŠTENJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prilikom registracije osobe za Kupca Webshoph-a, Travelis j.d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobne podatke) kao što su : ime i prezime, adresa stanovanja, adresa za slanje kupljene robe ( ako je različita od adrese stanovanja), e-mail adresa, korisničko ime i lozinka ( ako je već registriran).

Prikupljamo podatke o narudžbama Kupca i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;

Travelis j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Webshop-a u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Webshop-u, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, rješavanju reklamacija i prigovora.

Travelis j.d.o.o. posebno prikuplja e-mail adrese Korisnika u marketinške svrhe ( slanje obavijesti ,newslettera o proizvodima, novostima i akcijama.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Sklapanjem Ugovora kupac daje suglasnost prodavatelju da koristi osobne podatke kupca radi unosa u zbirku osobnih podataka u svrhu realizacije Ugovora i njihove obrade u marketinške svrhe.

Kupac ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka u marketinške svrhe.

Travelis j.d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju:

 1. Pružateljima usluga dostave robe.
 1. Dobavljačima Webshop-a ( tvrtkama od koje Travelis j.d.o.o. naručuje robu) za preuzimanje robe i dostave robe kupcu.

Prodavatelj jamči zaštitu osobnih podataka kupca u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o zaštiti potrošača, a kako je detaljno predviđeno pravilima privatnosti, zaštiti osobnih podataka i korištenja kolačića (eng. cookies) objavljenima na internetskoj stranici prodavatelja. Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Travelis j.d.o.o. odvija sigurnim protokolom.

Travelis j.d.o.o. će sve zahtjeve koji se odnose na prava pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka primati na e-mail adresu info@travelis.hr ili poštom na adresu Travelis j.d.o.o. (n/r. osobe ovlaštene za zaštitu osobnih podataka), Ulica Breznice 28, Margečan, 42242 Radovan.

 

 

WEB kupovina i sustav naplate

Internetsku prodaju putem Websop-a (https://www.travelis.hr/ ) obavlja Travelis j.d.o.o.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava B-payment sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava B-payment za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

B-payment sustav naplate osigurava potpunu tajnost i sigurnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u B-payment platnu formu. Kartični podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Web trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tome potpuno sigurnima.

Travelis j.d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Travelis j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Sva plaćanja se izvršavaju u Hrvatskim kunama. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom iznos u HRK se pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.

Prijavom na listu primatelja newslettera, kupac će na svoju e-mail adresu primiti kod s kojim ostvaruje 20% popusta na kupnju.

 

 

NARUDŽBA

Nakon pregleda ponude artikala Kupac naručuje proizvod elektroničkim putem nakon odabira na temelju slike i osnovnih podataka o proizvodu na web stranici.

Klikom na „dodaj u košaricu“ odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Postupak se ponavlja do završetka odabira.

Klikom na košaricu prikazuje se sadržaj košarice koji se može promijeniti ili ukloniti iz košarice. Po završetku izbora artikala, sistem navodi kupca na potvrdu o kupnji, suglasnosti da je upoznat s ovim općim uvjetima, te načinom i izborom plaćanja.

Proizvodi se smatraju naručenim i ugovor sklopljen kada kupac prođe cijeli postupak naplate, a prodavatelj dostavi potvrdu primitka narudžbe kupcu. Potvrdu primitka narudžbe Prodavatelj će elektroničkim putem dostaviti Kupcu.

U razdoblju od stavljanja proizvoda u košaricu do potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda nisu više na raspolaganju o čemu će prodavatelj obavijestiti kupca na mail adresu, a Kupac tada ima mogućnost otkazati naručeni proizvod.

Prodavatelj nije odgovoran za troškove koje ima kupac pri pregledavanju i pretraživanju web stranice (telefona, podatkovnog prometa i sl.) ili za bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja, odnosno pretraživanja Internet stranice.

 

 

PROMJENA OSOBNIH PODATAKA

Kupac se obvezuje da će sve promjene do kojih bi moglo doći vezano uz promjenu prebivališta nakon datuma sklapanja ugovora, odnosno narudžbe, javiti Travelis j.d.o.o. najkasnije u roku osam dana.

Ove obavijesti i uvjeti korištenja podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Kupac treba provjeriti kod svake posjete Internet trgovini i upoznati se s obavijestima i uvjetima korištenja jer prodavatelj neće biti odgovoran za posljedice proizašle iz promjene Internet sadržaja.

 

 

POSEBNO O ODGOVORNOSTI ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je naveo, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ako proizvod ima materijalni nedostatak ili se on pojavi unutar roka od 6 mjeseci od trenutka prijelaza rizika na kupca, smatra se da je nedostatak postojao u vrijeme prijelaza rizika na kupca osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj neće odgovarati za materijalne nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, osim ako je prodavatelj tvrdio i izjavio da proizvod nema nedostatke ili da ima određena svojstva.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN br. 35/05., 41/08.,125/11.). kada proizvod nema potrebna svojstva za redovitu uporabu ili nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane ili je proizvod nepravilno montiran a montaža je uključena u ispunjenje ugovora o kupoprodaji i drugi nedostaci u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. 

U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima kupac ima pravo u slučaju materijalnih nedostataka zahtijevati od prodavatelja da nedostatak otkloni ili da mu prodavatelj preda drugi proizvod bez nedostatka ili zahtijevati sniženje cijene ili dostaviti izjavu da raskida ugovor.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Europska platforma za internetsko rješavanje sporova

Svi internetski trgovci i trgovci na malo u EU-u, na Islandu, u Lihtenštajnu ili u Norveškoj obvezni su osigurati lako dostupnu poveznicu s platformom za internetsko rješavanje sporova i adresu e-pošte za platformu za internetsko rješavanje sporova (čl. 14. Uredbe (EU) br. 524/2013 ). Tijelo za rješavanje sporova nepristrana je treća strana koja potrošačima i trgovcima pomaže u rješavanju sporova na miran način. Takvo rješenje obično je jeftinije i brže od sudskog postupka.

Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Sporovi se mogu rješavati i izvan sudski u slučaju prijedloga za mirenje pri ovlaštenom centru za mirenje u skladu sa Zakonom o mirenju i Pravilnikom odabranog centra za mirenje ili pri Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (HGK) u slučaju prijave kupca Sudu časti, na koja prava potrošača upućuje Zakon o zaštiti potrošača.

Prodavatelj i kupac će sve možebitne sporove uvijek nastojati rješavati sporazumno, a ako u tome nikako ne bi uspjeli, nadležan je stvarno nadležni sud u Varaždinu.

 

Ove predugovorne obavijesti i opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.  

 

“IT’S WISE TO BE PREPARED FOR A SAFE JOURNY“

 

Sretan i ugodan boravak u Hrvatskoj želi Vam Travelis

 

Obrazac za jednostrani raskid ugovora